Over BIJenBESTUIVING

Over Praktijknetwerk BIJenBESTUIVING
Op deze website laten we de activiteiten en resultaten van het praktijknetwerk BIJenBESTUIVING zien.

BIJenBESTUIVING was een netwerk van en voor akkerbouwers, veehouders, fruittelers, zaadvermeerderaars, imkers en onderzoekers.

BIJenBESTUIVING had als doel om kennis te ontwikkelen, te testen en te bundelen over hoe we het agrarische landschap bijvriendelijk kunnen inrichten, en hoe boeren bijvriendelijk kunnen handelen in de praktijk. Met onze sector overschrijdende aanpak werkten we aan het behoud, beheer en verbetering van de biodiversiteit in het agrarische landschap, gericht op bestuivende insecten.

Vragen die we wilden beantwoorden waren:

  • Hoe ziet een bijvriendelijk agrarisch landschap eruit?
  • Wat komt er kijken bij het vermijden van contact tussen bijen en insecticiden?
  • Wat is het effect van ons handelen op de bestuiving van onze gewassen?
  • Hoe past een bijvriendelijk landschap bij (de toekomst van) agrarisch natuurbeheer?

Het netwerk heeft 3 kerngebieden: De Betuwe, Zeeland en Overijssel. De landelijke inhoudelijke begeleiding wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut.

Het netwerk is in Oktober 2012 van start gegaan en heeft een looptijd gehad van 2,5 jaar. Het netwerk wordt gefinancierd door sponsors uit het bedrijfsleven aangevuld door het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.